Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-12-2018 gepubliceerd door Oudewater. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-271210".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR616509_1
Citeertitel AVOI Oudewater
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Oudewater
Geo informatie (gemeente) Oudewater
Grondslag artikel 147 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&g=2018-09-19
Grondslag artikel 1 van de Belemmeringenwet Privaatrecht;1.0:c:BWBR0001936&artikel=1&g=2010-11-01
Grondslag artikel 5.2 van de Telecommunicatiewet;1.0:c:BWBR0009950&artikel=5.2&g=2018-07-28
Grondslag artikel 5.4 van de Telecommunicatiewet;1.0:c:BWBR0009950&artikel=5.4&g=2018-07-28
Identifier gmb-2018-271210
Jaargang 2018
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-12-18
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 271210
Publicerende organisatie Oudewater
Startdatum 2018-12-19
Taal nl
Titel Verordening van de raad van Oudewater houdende regels voor ondergrondse infrastructuren (AVOI Oudewater)
Uitgever Oudewater