Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-12-2018 gepubliceerd door Harlingen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-270358".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Binnenhavengeldverordening 2019
Betreft regeling CVDR616385_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2020-01-01
Eindverantwoordelijke Harlingen
Gemeentenaam Harlingen
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2018-09-19
Identifier gmb-2018-270358
Jaargang 2018
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-12-17
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 270358
Publicerende organisatie Harlingen
Startdatum 2018-12-01
Taal nl
Titel Verordening op de heffing en de invordering van Binnenhavengeld 2019
Uitgever Harlingen