Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-12-2018 gepubliceerd door Lelystad. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-270280".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Verordening winkeltijden Lelystad 2018
Betreft regeling CVDR616368_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Lelystad
Gemeentenaam Lelystad
Grondslag artikel 3 van de Winkeltijdenwet;1.0:c:BWBR0007952&artikel=3&g=2013-07-01
Identifier gmb-2018-270280
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-12-19
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 270280
Publicerende organisatie Lelystad
Referentienummer 180013467
Startdatum 2018-12-20
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent winkeltijden Verordening winkeltijden Lelystad 2018
Uitgever Lelystad