Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-12-2018 gepubliceerd door Haaren. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-268315".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR385757_2
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening 2013, wijziging 2018
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Haaren
Geo informatie (gemeente) Haaren
Grondslag artikel 147 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&g=2018-09-19
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2018-09-19
Identifier gmb-2018-268315
Jaargang 2018
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-12-13
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 268315
Publicerende organisatie Haaren
Startdatum 2018-12-21
Taal nl
Titel 2e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 2013
Uitgever Haaren