Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-12-2018 gepubliceerd door Wierden. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-268035".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR616032_1
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening gemeente Wierden 2019
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Wierden
Externe bijlage Toelichting APV gemeente Wierden 2019|exb-2018-71757
Geo informatie (gemeente) Wierden
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2018-09-19
Identifier gmb-2018-268035
Jaargang 2018
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-12-13
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 268035
Publicerende organisatie Wierden
Startdatum 2018-12-13
Taal nl
Titel Algemene plaatselijke verordening gemeente Wierden 2019
Uitgever Wierden