Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-12-2018 gepubliceerd door Harlingen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-266215".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019
Betreft regeling CVDR615779_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2020-01-01
Eindverantwoordelijke Harlingen
Gemeentenaam Harlingen
Grondslag artikel 220 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=220&g=2018-09-19
Identifier gmb-2018-266215
Jaargang 2018
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-12-12
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 266215
Publicerende organisatie Harlingen
Startdatum 2019-01-01
Taal nl
Titel “Verordening op de heffing en de invordering van de onroerende-zaakbelastingen 2019”
Uitgever Harlingen