Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-02-2018 gepubliceerd door Peel en Maas. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-26550".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Peel en Maas
Gemeentenaam Peel en Maas
Grondslag artikel 147 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&g=2018-01-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2018-01-01
Grondslag artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs;1.0:c:BWBR0003420&artikel=4&g=2018-01-01
Grondslag artikel 4 van de Wet op de expertisecentra;1.0:c:BWBR0003549&artikel=4&g=2018-01-01
Grondslag artikel 4 van de Wet op het voortgezet onderwijs;1.0:c:BWBR0002399&artikel=4&g=2018-01-01
Grondslag wet Algemene bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&g=2018-01-01
Identifier gmb-2018-26550
Jaargang 2018
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-02-08
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 26550
Publicerende organisatie Peel en Maas
Taal nl
Titel Verordening Leerlingenvervoer Peel en Maas
Uitgever Peel en Maas