Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-12-2018 gepubliceerd door Someren. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-264784".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR615641_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Someren
Geo informatie (gemeente) Someren
Grondslag artikel 156 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=156&g=2018-09-19
Grondslag titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=4.2&g=2018-11-09
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Someren/609397/CVDR609397_1.html
Identifier gmb-2018-264784
Jaargang 2018
Onderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-12-11
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 264784
Publicerende organisatie Someren
Startdatum 2018-12-12
Taal nl
Titel Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties Someren 2019
Uitgever Someren