Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-12-2018 gepubliceerd door Oirschot. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-263829".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR615528_1
Citeertitel Winkeltijdenverordening Oirschot 2019
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Oirschot
Geo informatie (gemeente) Oirschot
Grondslag Winkeltijdenwet;1.0:c:BWBR0007952&g=2013-07-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2018-09-19
Identifier gmb-2018-263829
Jaargang 2018
Onderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-12-11
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 263829
Publicerende organisatie Oirschot
Startdatum 2019-01-01
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oirschot houdende regels omtrent winkelopeningstijden op zon- en feestdagen Winkeltijdenverordening Oirschot 2019
Uitgever Oirschot