Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-12-2018 gepubliceerd door Kerkrade. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-263327".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR615488_1
Citeertitel Beleidsregel Tegemoetkoming huisvestingskosten 2018
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Kerkrade
Geo informatie (gemeente) Kerkrade
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Kerkrade/CVDR63421/CVDR63421_1.html
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Kerkrade/CVDR421318/CVDR421318_1.html
Identifier gmb-2018-263327
Jaargang 2018
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-12-10
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 263327
Publicerende organisatie Kerkrade
Referentienummer 18n00558
Startdatum 2018-12-13
Taal nl
Titel Beleidsregel Tegemoetkoming huisvestingskosten 2018
Uitgever Kerkrade