Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-12-2018 gepubliceerd door Zundert. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-261785".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Verordening rioolaansluitrecht Zundert 2019
Betreft regeling CVDR615347_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2019-01-01
Eindverantwoordelijke Zundert
Gemeentenaam Zundert
Grondslag artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=229&lid=1&g=2018-09-19
Identifier gmb-2018-261785
Jaargang 2018
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-12-06
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 261785
Publicerende organisatie Zundert
Referentienummer ZD18042279
Startdatum 2019-01-01
Taal nl
Titel Verordening rioolaansluitrecht Zundert 2019
Uitgever Zundert