Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-12-2018 gepubliceerd door Elburg. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-261332".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR615294_1
Citeertitel Verordening lijkbezorgingsrechten 2019
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Elburg
Geo informatie (gemeente) Elburg
Grondslag artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=229&lid=1&g=2018-09-19
Identifier gmb-2018-261332
Jaargang 2018
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-12-27
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 261332
Publicerende organisatie Elburg
Startdatum 2018-12-28
Taal nl
Titel Verordening lijkbezorgingsrechten 2019
Uitgever Elburg