Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-12-2018 gepubliceerd door Harderwijk. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-260465".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR615242_1
Citeertitel Verordening jeugdhulp gemeente Harderwijk 2018
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Harderwijk
Geo informatie (gemeente) Harderwijk
Grondslag artikel 2.9 van de Jeugdwet;1.0:c:BWBR0034925&artikel=2.9&g=2018-08-01
Grondslag artikel 2.10 van de Jeugdwet;1.0:c:BWBR0034925&artikel=2.10&g=2018-08-01
Grondslag artikel 2.12 van de Jeugdwet;1.0:c:BWBR0034925&artikel=2.12&g=2018-08-01
Grondslag artikel 8.1.1, derde lid, van de Jeugdwet;1.0:c:BWBR0034925&artikel=8.1.1&lid=3&g=2018-08-01
Identifier gmb-2018-260465
Jaargang 2018
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-12-06
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 260465
Publicerende organisatie Harderwijk
Startdatum 2018-12-07
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Harderwijk houdende regels omtrent jeugdhulp Verordening jeugdhulp gemeente Harderwijk 2018
Uitgever Harderwijk