Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-12-2018 gepubliceerd door Hoogeveen. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2018-257300".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR615001_1
Citeertitel Beleidsregels uitwegen
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hoogeveen
Geo informatie (coördinaten) 228483 527119
Geo informatie (gemeente) Hoogeveen
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2018-11-09
Identifier gmb-2018-257300
Jaargang 2018
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 7901
Publicatiedatum 2018-12-03
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 257300
Publicerende organisatie Hoogeveen
Startdatum 2018-12-06
Straatnaam Raadhuisplein
Taal nl
Titel Beleidsregels uitwegen
Uitgever Hoogeveen
Woonplaats Hoogeveen