Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-11-2018 gepubliceerd door Meppel. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-256994".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR127462_10
Citeertitel Verordening binnenhavengeld
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Meppel
Geo informatie (gemeente) Meppel
Grondslag Gemeentewet, art. 229;1.0:v:BWBR0005416&artikel=229
Grondslag Gemeentewet, art. 216;1.0:v:BWBR0005416&artikel=216
Identifier gmb-2018-256994
Jaargang 2018
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-11-28
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 256994
Publicerende organisatie Meppel
Referentienummer Raadsbesluit nr. XIII/6, nr. 1286311
Startdatum 2018-12-06
Taal nl
Titel Vaststelling tarieventabel 2019 behorende bij de verordening op de heffing en invordering van Binnenhavengelden, gemeente Meppel
Uitgever Meppel