Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-11-2018 gepubliceerd door Gemert-Bakel. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2018-254416".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR614788_1
Citeertitel Beleidsregels inlichtingenplicht en bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemert-Bakel 2016
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Gemert-Bakel
Geo informatie (gemeente) Gemert-Bakel
Grondslag artikel 225 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=225&g=2018-09-19
Grondslag artikel 26 van de Invorderingswet 1990;1.0:c:BWBR0004770&artikel=26&g=2018-07-01
Grondslag Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;1.0:c:BWBR0004766&g=2018-07-01
Identifier gmb-2018-254416
Jaargang 2018
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-11-28
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 254416
Publicerende organisatie Gemert-Bakel
Referentienummer 9567-2017
Startdatum 2018-11-29
Taal nl
Titel Beleidsregels Kwijtscheldingsregeling Gemeentelijke Belastingen 2017
Uitgever Gemert-Bakel