Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-11-2018 gepubliceerd door Harlingen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-248469".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR614409_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Harlingen
Gemeentenaam Harlingen
Grondslag artikel 3 van de Winkeltijdenwet;1.0:c:BWBR0007952&artikel=3&g=2013-07-01
Identifier gmb-2018-248469
Jaargang 2018
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-11-21
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 248469
Publicerende organisatie Harlingen
Startdatum 2018-11-22
Taal nl
Titel Verordening winkeltijden gemeente Harlingen 2018
Uitgever Harlingen