Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-11-2018 gepubliceerd door Kaag en Braassem. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2018-246574".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR614318_1
Citeertitel Vaststellen beleidsregel Huisvesting Arbeidsmigranten als onderdeel van Afwijkingenbeleid
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Kaag en Braassem
Geo informatie (gemeente) Kaag en Braassem
Grondslag artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.12&g=2018-07-28
Grondslag bijlage II van het Besluit omgevingsrecht;1.0:c:BWBR0027464&bijlage=II&g=2018-07-28
Identifier gmb-2018-246574
Jaargang 2018
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-11-19
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 246574
Publicerende organisatie Kaag en Braassem
Startdatum 2018-11-20
Taal nl
Titel Vaststellen beleidsregel Huisvesting Arbeidsmigranten als onderdeel van Afwijkingenbeleid
Uitgever Kaag en Braassem