Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-02-2018 gepubliceerd door Maastricht. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-24220".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR417098_4
Citeertitel Gewijzigd beleid splitsen en omzetten (kamergewijze verhuur) van woningen en uitvoeringsregels
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Maastricht
Externe bijlage Uitkomsten nulmeting|exb-2018-6751
Geo informatie (gemeente) Maastricht
Grondslag Gemeentewet, artikel 108, lid 1;
Identifier gmb-2018-24220
Jaargang 2018
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-02-06
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 24220
Publicerende organisatie Maastricht
Startdatum 2018-01-09
Taal nl
Titel Uitkomsten nulmeting kamergewijze verhuur.
Uitgever Maastricht