Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-11-2018 gepubliceerd door Lansingerland. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2018-238211".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR613885_1
Citeertitel Aanwijzingsbesluit Hondenlosloopplaatsen Lansingerland 2018
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Lansingerland
Geo informatie (gemeente) Lansingerland
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/Lansingerland/471298.html
Identifier gmb-2018-238211
Jaargang 2018
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-11-08
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 238211
Publicerende organisatie Lansingerland
Referentienummer T18.12235
Startdatum 2018-11-09
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland houdende regels omtrent hondenlosloopplaatsen Aanwijzingsbesluit Hondenlosloopplaatsen Lansingerland 2018
Uitgever Lansingerland