Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-10-2018 gepubliceerd door Gulpen-Wittem. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "gmb-2018-230691".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Gulpen-Wittem
Geo informatie (coördinaten) 192299 313382
Identifier gmb-2018-230691
Jaargang 2018
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 6286
Publicatiedatum 2018-10-31
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 230691
Publicerende organisatie Gulpen-Wittem
Straatnaam Oude Heirbaan
Taal nl
Titel Verleende omgevingsvergunning, Brandveilig gebruik voor het pand, Oude Heirbaan 7, 6286 AM, Wittem
Uitgever Gulpen-Wittem
Woonplaats Wittem