Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-10-2018 gepubliceerd door Ede. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-222017".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR227089_2
Citeertitel bouwverordening
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Ede
Geo informatie (gemeente) Ede
Grondslag Woningwet, art. 8;
Identifier gmb-2018-222017
Jaargang 2018
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-10-24
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 222017
Publicerende organisatie Ede
Startdatum 2018-07-01
Taal nl
Titel Stedenbouwkundige bepalingen bouwverordening - van rechtswege vervallen
Uitgever Ede