Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-10-2018 gepubliceerd door Maassluis. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2018-220976".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR613378_1
Citeertitel Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2018
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Maassluis
Geo informatie (gemeente) Maassluis
Grondslag artikel 2 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;1.0:c:BWBR0031331&artikel=2&g=2017-04-01
Grondslag artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;1.0:c:BWBR0031331&artikel=3&g=2017-04-01
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2018-09-19
Identifier gmb-2018-220976
Jaargang 2018
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-10-18
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 220976
Publicerende organisatie Maassluis
Startdatum 2018-10-19
Taal nl
Titel Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeenten Maassluis Vlaardingen Schiedam 2018
Uitgever Maassluis