Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-10-2018 gepubliceerd door Appingedam. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-218069".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR613307_1
Citeertitel Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Appingedam 2018
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Appingedam
Geo informatie (gemeente) Appingedam
Grondslag artikel 3.8, eerste lid, van de Wet basisregistratie personen;1.0:c:BWBR0033715&artikel=3.8&lid=1&g=2018-07-28
Grondslag artikel 1.1 van de Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming;1.0:c:BWBR0041233&artikel=1.1&g=2018-07-28
Identifier gmb-2018-218069
Jaargang 2018
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-10-15
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 218069
Publicerende organisatie Appingedam
Startdatum 2018-10-15
Taal nl
Titel Verordening BRP 2018 Gemeente Appingedam Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2018
Uitgever Appingedam