Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-01-2018 gepubliceerd door Beemster. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2018-21039".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR607686_1
Citeertitel Woonvisie Beemster 2018-2025
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Beemster
Externe bijlage Woningmarktanalyse Beemster|exb-2018-5385
Externe bijlage amendementen|exb-2018-5386
Externe bijlage Woonvisie Beemster 2018-2025 Energiek en Vitaal|exb-2018-5387
Geo informatie (gemeente) Beemster
Grondslag artikel 108 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=108&g=2018-01-01
Identifier gmb-2018-21039
Jaargang 2018
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-01-31
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 21039
Publicerende organisatie Beemster
Referentienummer 1395994
Startdatum 2018-02-01
Taal nl
Titel Woonvisie Beemster 2018-2025 “Energiek en vitaal Beemster”
Uitgever Beemster