Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-10-2018 gepubliceerd door Elburg. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-207429".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR612954_1
Citeertitel Verordening adviesraad sociaal domein gemeente Elburg 2018
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Elburg
Geo informatie (gemeente) Elburg
Grondslag artikel 47 van de Participatiewet;1.0:c:BWBR0015703&artikel=47&g=2018-07-28
Grondslag artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;1.0:c:BWBR0035362&artikel=2.1.3&lid=3&g=2018-08-01
Grondslag artikel 2.10 van de Jeugdwet;1.0:c:BWBR0034925&artikel=2.10&g=2018-08-01
Identifier gmb-2018-207429
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-10-01
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 207429
Publicerende organisatie Elburg
Startdatum 2018-10-03
Taal nl
Titel Verordening adviesraad sociaal domein gemeente Elburg 2018
Uitgever Elburg