Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-09-2018 gepubliceerd door Breda. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-205602".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Verordening Buurtrecht Breda 2018
Betreft regeling CVDR612860_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Breda
Gemeentenaam Breda
Grondslag Onbekend;
Identifier gmb-2018-205602
Jaargang 2018
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-09-27
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 205602
Publicerende organisatie Breda
Referentienummer 2018-1436
Startdatum 2018-09-28
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Breda houdende regels omtrent buurtrecht Verordening Buurtrecht Breda 2018
Uitgever Breda