Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-09-2018 gepubliceerd door Wierden. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2018-186265".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR612425_1
Citeertitel Lokale Woonagenda 2018-2022
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Wierden
Geo informatie (gemeente) Wierden
Grondslag Onbekend;
Identifier gmb-2018-186265
Jaargang 2018
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-09-04
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 186265
Publicerende organisatie Wierden
Startdatum 2018-09-04
Taal nl
Titel Gemeente WierdenLokale woonagenda 2018 - 2022
Uitgever Wierden