Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-01-2018 gepubliceerd door Harlingen. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2018-1570".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Protocol (mogelijke) integriteitsschendingen door raadsleden, duo-commissieleden of wethouders gemeente Harlingen
Betreft regeling CVDR606972_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Harlingen
Gemeentenaam Harlingen
Grondslag artikel 170, tweede lid, van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=170&lid=2&g=2017-07-01
Identifier gmb-2018-1570
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-01-03
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 1570
Publicerende organisatie Harlingen
Referentienummer GR17.00150
Startdatum 2018-01-04
Taal nl
Titel Protocol (mogelijke) integriteitschendingen door raadsleden, duo-commissieleden of wethouders gemeente Harlingen
Uitgever Harlingen