Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-07-2018 gepubliceerd door Stein. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-151601".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR611574_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Stein
Geo informatie (gemeente) Stein
Grondslag artikel 8 van de Woningwet;1.0:c:BWBR0005181&artikel=8&g=2018-06-13
Identifier gmb-2018-151601
Jaargang 2018
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-07-16
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 151601
Publicerende organisatie Stein
Startdatum 2018-07-01
Taal nl
Titel Bouwverordening 2018
Uitgever Stein