Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-07-2018 gepubliceerd door Aalsmeer. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-143807".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Algemene Subsidieverordening Aalsmeer 2018
Betreft regeling CVDR611293_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Aalsmeer
Externe bijlage Nota van toelichting|exb-2018-41814
Gemeentenaam Aalsmeer
Grondslag artikel 147 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&g=2018-07-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2018-07-01
Identifier gmb-2018-143807
Jaargang 2018
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-07-09
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 143807
Publicerende organisatie Aalsmeer
Referentienummer Z-2018/003652
Startdatum 2018-07-10
Taal nl
Titel Algemene subsidieverordening Aalsmeer 2018
Uitgever Aalsmeer