Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-06-2018 gepubliceerd door Lingewaal. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-126985".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR610825_1
Citeertitel Verordening leerlingenvervoer gemeente Lingewaal 2018
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Lingewaal
Geo informatie (gemeente) Lingewaal
Grondslag artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs;1.0:c:BWBR0003420&artikel=4&g=2018-02-01
Grondslag artikel 4 van de Wet op de expertisecentra;1.0:c:BWBR0003549&artikel=4&g=2018-02-01
Grondslag artikel 4 van de Wet op de expertisecentra;1.0:c:BWBR0003549&artikel=4&g=2018-02-01
Identifier gmb-2018-126985
Jaargang 2018
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-06-19
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 126985
Publicerende organisatie Lingewaal
Startdatum 2018-08-01
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lingewaal houdende regels omtrent leerlingenvervoer Verordening leerlingenvervoer gemeente Lingewaal 2018
Uitgever Lingewaal