Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-06-2018 gepubliceerd door Ede. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2018-119750".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR610599_1
Citeertitel Beleidsuitwerking functiewisselingswoningen Ede
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Ede
Externe bijlage Beleidsuitwerking functieveranderingswoningen|exb-2018-35691
Geo informatie (gemeente) Ede
Grondslag Onbekend;
Identifier gmb-2018-119750
Jaargang 2018
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-06-11
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 119750
Publicerende organisatie Ede
Referentienummer 84037
Startdatum 2018-06-12
Taal nl
Titel Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Ede houdende regels omtrent functiewisselingswoningen Beleidsuitwerking functiewisselingswoningen Ede
Uitgever Ede