Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-05-2018 gepubliceerd door Lelystad. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-106088".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR482076_2
Citeertitel Asbestverordening 2018
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Lelystad
Geo informatie (gemeente) Lelystad
Grondslag artikel 147 Gemeentewet;1.0:v:BWBR0005416&artikel=147
Grondslag artikel 149 Gemeentewet;1.0:v:BWBR0005416&artikel=149
Identifier gmb-2018-106088
Jaargang 2018
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-05-23
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 106088
Publicerende organisatie Lelystad
Referentienummer 180001303
Startdatum 2018-05-24
Taal nl
Titel Eerste wijzigingsverordening van de Asbestverordening 2018
Uitgever Lelystad