Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-01-2017 gepubliceerd door Haarlemmermeer. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2017-9452".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR601384_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Haarlemmermeer
Geo informatie (gemeente) Haarlemmermeer
Grondslag art. 147 Gemw;1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&g=2017-01-01
Grondslag art. 149 Gemw;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2017-01-01
Identifier gmb-2017-9452
Jaargang 2017
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-01-19
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 9452
Publicerende organisatie Haarlemmermeer
Startdatum 2017-01-20
Taal nl
Titel Algemene Plaatselijke Verordening 2017
Uitgever Haarlemmermeer