Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-04-2017 gepubliceerd door Waalre. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2017-66086".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Erfgoedverordening Waalre 2017
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waalre
Externe bijlage Toelichting Erfgoedverordening|exb-2017-15762
Geo informatie (gemeente) Waalre
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2017-01-01
Grondslag artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.1&g=2016-07-01
Grondslag artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.2&g=2016-07-01
Grondslag artikel 3.16 van de Erfgoedwet;1.0:c:BWBR0037521&artikel=3.16&g=2016-07-01
Grondslag artikel 9.1 van de Erfgoedwet;1.0:c:BWBR0037521&artikel=9.1&g=2016-07-01
Identifier gmb-2017-66086
Jaargang 2017
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-04-24
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 66086
Publicerende organisatie Waalre
Taal nl
Titel ERFGOEDVERORDENING WAALRE 2017
Uitgever Waalre