Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-01-2017 gepubliceerd door Hoogeveen. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2017-5993".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR601353_1
Citeertitel Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning november 2015
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hoogeveen
Externe bijlage Bijlagen bij de regeling|exb-2017-1228
Geo informatie (gemeente) Hoogeveen
Grondslag wet WMO 2015;1.0:c:BWBR0035362&g=2016-08-01
Identifier gmb-2017-5993
Jaargang 2017
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-01-12
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 5993
Publicerende organisatie Hoogeveen
Startdatum 2015-11-01
Taal nl
Titel Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning november 2015
Uitgever Hoogeveen