Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-04-2017 gepubliceerd door Purmerend. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2017-52785".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Purmerend
Geo informatie (gemeente) Purmerend
Grondslag artikel 5.4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;1.0:c:BWBR0024779&artikel=5.4&g=2016-07-01
Grondslag artikel 5.5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;1.0:c:BWBR0024779&artikel=5.5&g=2016-07-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2017-01-01
Identifier gmb-2017-52785
Jaargang 2017
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-04-03
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 52785
Publicerende organisatie Purmerend
Referentienummer 1342034
Taal nl
Titel Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Purmerend
Uitgever Purmerend