Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2017, 52651Overige besluiten van algemene strekkingNaamgeving openbare ruimte: Vaststellen Lirabrug en andere in Nieuw-West

 

Onderwerp

Naamgeving openbare ruimte: Vaststellen Lirabrug en andere in Nieuw-West

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 28 maart 2017

• Gezien het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 25 november 2016

• Gezien het positief advies van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Nieuw-West van 14 maart 2017

De volgende openbare ruimte hebben vastgesteld:

• Lirabrug (BAG-type kunstwerk)

• Tineke Guilonardbrug (BAG-type kunstwerk)

• Maria Woestenburgbrug (BAG-type kunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

E.E. van der Laan, burgemeester A.H.P. Van Gils, secretaris

Toelichting op vaststellen Lirabrug en andere in Nieuw-West

Op 5 juli 2016 heeft het college besloten om de 88 officieuze brugnamen te laten vervallen. In het persbericht van de Gemeente is uitgelegd waarom deze namen niet meer van toepassing zijn. Burgers zijn uitgenodigd om voorstellen tot naamgeving voor de meer dan 1300 naamloze bruggen in Amsterdam in te dienen.

Onderstaande namen zijn ingediend voor bruggen in stadsdeel Nieuw-West:

Lirabrug 1883: De Lira is de munteenheid van Turkije. De straten in deze buurt zijn

Vernoemd naar Europese valuta.

Tineke Guilonardbrug 611: Heeft bij de Amsterdamse verzetsgroep CS-6 gezeten, heeft de kampen Vught, Ravensbrück en Reichenbach overleefd. Maakte zich na de oorlog hard voor de erkenning van kinderen van ‘foute’ ouders.

Maria Woestenburgbrug 620: was een maatschappelijk en politiek betrokken dichter.

Bijlage

Situatietekening