Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-01-2017 gepubliceerd door Harlingen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2017-2418".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR601295_1
Citeertitel Kadegeldverordening 2017
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Harlingen
Geo informatie (gemeente) Harlingen
Grondslag wet AWR;1.0:c:BWBR0002320&g=2016-05-01
Grondslag wet IW;1.0:c:BWBR0004770&g=2016-12-09
Grondslag wet Meetbrievenwet 1981;1.0:c:BWBR0003378&g=2016-05-01
Identifier gmb-2017-2418
Jaargang 2017
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-01-05
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 2418
Publicerende organisatie Harlingen
Referentienummer GR16.00168
Startdatum 2017-01-13
Taal nl
Titel Verordening op de heffing en invordering van kadegeld 2017
Uitgever Harlingen