Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-12-2017 gepubliceerd door Drechterland. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2017-233764".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR606611_1
Citeertitel Subsidieregeling Maatschappelijke dienstverlening 2018
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Drechterland
Geo informatie (gemeente) Drechterland
Grondslag wet Algemene bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&g=2017-12-01
Grondslag ;https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Drechterland/30626/CVDR30626_1.html
Identifier gmb-2017-233764
Jaargang 2017
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-12-29
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 233764
Publicerende organisatie Drechterland
Referentienummer 686568
Startdatum 2018-01-01
Taal nl
Titel Subsidieregeling Maatschappelijke dienstverlening 2018
Uitgever Drechterland