Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-12-2017 gepubliceerd door Roerdalen. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2017-233644".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR606549_1
Citeertitel Nadere regels jeugdhulp gemeente Roerdalen 2018
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Roerdalen
Externe bijlage Bijlage 1 Productenboeken |exb-2017-63151
Externe bijlage Bijlage 2 Generieke resultaten jeugdhulp 2018 |exb-2017-63152
Externe bijlage Bijlage 3 Toegangsprocessen|exb-2017-63153
Externe bijlage Bijlage 4 De basis van ontwikkeling en opvoeding |exb-2017-63154
Externe bijlage Bijlage 5 Tarievenlijst Pgb Jeugdhulp 2018|exb-2017-63155
Geo informatie (gemeente) Roerdalen
Grondslag artikel 156 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=156&g=2017-07-01
Grondslag wet Jeugdwet;1.0:c:BWBR0034925&g=2017-02-28
Identifier gmb-2017-233644
Jaargang 2017
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-12-28
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 233644
Publicerende organisatie Roerdalen
Startdatum 2018-01-01
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen houdende nadere regels omtrent jeugdhulp gemeente Roerdalen
Uitgever Roerdalen