Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-12-2017 gepubliceerd door Maasgouw. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2017-232091".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR606062_1
Citeertitel Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Maasgouw
Geo informatie (gemeente) Maasgouw
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2017-07-01
Identifier gmb-2017-232091
Jaargang 2017
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-12-27
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 232091
Publicerende organisatie Maasgouw
Startdatum 2017-12-28
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent het verstrekken van subsidies Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017
Uitgever Maasgouw