Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-12-2017 gepubliceerd door Goirle. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2017-231536".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR605952_1
Citeertitel Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Goirle 2018
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Goirle
Geo informatie (gemeente) Goirle
Grondslag Onbekend;
Identifier gmb-2017-231536
Jaargang 2017
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-12-27
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 231536
Publicerende organisatie Goirle
Startdatum 2018-01-01
Taal nl
Titel Uitvoeringsbesluit 2018 behorende bij Afvalstoffenverordening Goirle 2009
Uitgever Goirle