Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-12-2017 gepubliceerd door Beesel. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2017-231242".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR605926_1
Citeertitel Verordening individuele studietoeslag gemeente Beesel 2017
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Beesel
Geo informatie (gemeente) Beesel
Grondslag artikel 147 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&g=2017-07-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2017-07-01
Grondslag artikel 8a, eerste lid, van de Participatiewet;1.0:c:BWBR0015703&artikel=8a&lid=1&g=2017-10-01
Identifier gmb-2017-231242
Jaargang 2017
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-12-27
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 231242
Publicerende organisatie Beesel
Startdatum 2017-12-28
Taal nl
Titel Verordening individuele studietoeslag gemeente Beesel 2017
Uitgever Beesel