Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-12-2017 gepubliceerd door 's-Gravenhage. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2017-227993".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke 's-Gravenhage
Externe bijlage Raadsvoorstel|exb-2017-61958
Geo informatie (gemeente) 's-Gravenhage
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2017-07-01
Grondslag artikel 154b van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=154b&g=2017-07-01
Identifier gmb-2017-227993
Jaargang 2017
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-12-21
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 227993
Publicerende organisatie 's-Gravenhage
Referentienummer RIS298442
Taal nl
Titel Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag en enkele andere verordeningen in verband met de indexering van de boetetarieven vanaf 2018 voor gedragingen die kunnen leiden tot overlast in de openbare ruimte (Wijzigingsverordening boetetarieven overlast openbare ruimte Den Haag 2018)
Uitgever 's-Gravenhage