Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-12-2017 gepubliceerd door Goirle. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2017-226636".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR605114_1
Citeertitel Verordening Duurzaamheidslening gemeente Goirle
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Goirle
Geo informatie (gemeente) Goirle
Grondslag artikel 147 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&g=2017-07-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2017-07-01
Identifier gmb-2017-226636
Jaargang 2017
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-12-20
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 226636
Publicerende organisatie Goirle
Startdatum 2017-12-21
Taal nl
Titel Verordening Duurzaamheidslening gemeente Goirle
Uitgever Goirle