Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-12-2017 gepubliceerd door Hattem. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2017-224563".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR604853_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hattem
Gemeentenaam Hattem
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2017-07-01
Grondslag artikel 156 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=156&g=2017-07-01
Grondslag artikel 173, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994;1.0:c:BWBR0006622&artikel=173&lid=2&g=2017-07-12
Identifier gmb-2017-224563
Jaargang 2017
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-12-20
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 224563
Publicerende organisatie Hattem
Startdatum 2017-12-29
Taal nl
Titel Gemeente Hattem - Wegsleepverordening
Uitgever Hattem