Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-12-2017 gepubliceerd door Amersfoort. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2017-223112".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR604676_1
Citeertitel Beleidsregels Persoonsgebonden budget Jeugdhulp gemeente Amersfoort 2018
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Amersfoort
Geo informatie (gemeente) Amersfoort
Grondslag titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=4.3&g=2017-12-01
Grondslag artikel 8.1.1 van de Jeugdwet;1.0:c:BWBR0034925&artikel=8.1.1&g=2017-02-28
Identifier gmb-2017-223112
Jaargang 2017
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-12-18
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 223112
Publicerende organisatie Amersfoort
Referentienummer 5635626
Startdatum 2018-01-01
Taal nl
Titel Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort houdende regels omtrent persoonsgebonden budget Beleidsregels Persoonsgebonden budget Jeugdhulp gemeente Amersfoort 2018
Uitgever Amersfoort