Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-12-2017 gepubliceerd door Harlingen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2017-222748".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Uitvoeringsbesluiten parkeerverordening 2018 en verordening parkeerbelastingen 2018
Betreft regeling CVDR604635_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Harlingen
Gemeentenaam Harlingen
Grondslag N.v.t.;
Identifier gmb-2017-222748
Jaargang 2017
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-12-15
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 222748
Publicerende organisatie Harlingen
Referentienummer BW17.00237
Startdatum 2018-01-01
Taal nl
Titel Uitvoeringsbesluiten parkeerverordeningen 2018 en de Verordening parkeerbelastingen 2018
Uitgever Harlingen